ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ и Бисквитки

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ и БИСКВИТКИ

1.05.2018 г.

Изключително сме доволни, че проявихте интерес към нашия сайт предприятие. Защитата на данните е особено важен приоритет за управлението на ntuning.bg. Използването на интернет страниците ни е възможно без указания за лични данни, но ако желаете да се възползвате от пълната функционалност на сайта е възможно да стане необходимо обработването на лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо и няма правна основа за такава обработка, ние по принцип получаваме съгласието на субекта на данните. Обработката на лични данни, като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер на субекта на данни, винаги трябва да съответства на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и в съответствие със специфичните за всяка държава данни за защита на данните, приложими за ntuning.bg. С тази декларация за защита на данните нашето предприятие би искало да информира широката общественост за естеството, обхвата и целта на личните данни, които събираме, използваме и обработваме. Освен това субектите на данни са информирани чрез тази декларация за защита на данните за правата, на които те имат право. Тъй като ntuning.bg е въвел множество технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Въпреки това, базираните на интернет предавания по принцип могат да имат пропуски в сигурността, така че абсолютната защита може да не бъде гарантирана. По тази причина всеки субект на данни има свободата да ни прехвърли лични данни и чрез алтернативни средства, напр. по телефона.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ и КОНТАКТНИ ФОРМИ

Интернет страниците на ntuning.bg използват „бисквитки“. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър. Много интернет сайтове и сървъри използват „бисквитки“. Много бисквитки съдържат така наречената „бисквитка“. ID на „бисквитка“ е уникален идентификатор и тя се състои от низ на знаци, чрез който могат да бъдат присвоени интернет страници и сървъри към конкретния интернет браузър, в който е съхранена „бисквитката“. Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да се разграничат отделните браузъри на обектните данни от други интернет браузъри, които съдържат други „бисквитки“. Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на „бисквитката“. Чрез използването на „бисквитки“ ntuning.bg може да предостави на потребителите на този сайт по-удобни за потребителите услуги, които не биха били възможни без настройката на „бисквитките“. С помощта на „бисквитка“ информацията и офертите на нашия уеб сайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. „Бисквитките“ ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаваме нашите потребители на уебсайтове. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на уебсайта, който използва „бисквитки“, напр. не е необходимо да въвежда данни за достъп всеки път, когато уеб сайтът е достъпен, защото това се поема от уебсайта и така бисквитката се съхранява в компютърната система на потребителя. Друг пример е „бисквитката“ на пазарска количка в онлайн магазин. Онлайн магазинът запомня статиите, които клиентът е поставил във виртуална пазарска количка чрез „бисквитка“. Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на „бисквитките“ чрез уебсайта ни чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако обектът на данните деактивира настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми. Изтриване на „бисквитки“ – Стандартните програми, използвани за преглеждане на интернет сайтове, по подразбиране позволяват записването на „бисквитки“ на крайните устройства. Тези настройки могат да бъдат променени така, че да блокират автоматичното обслужване на „бисквитките“ в настройките на интернет браузъра или да Ви информират за всяко едно качване в устройството на потребителя. Подробна информация за възможностите и начините на управление на файловете „бисквитки“ се намира в настройките на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използването на „бисквитки“ може да повлияе на някои функции, достъпни в уебсайта. Видовете „бисквитки“, които използваме са:

  • Свързани с Goolge Analytics
  • Свързани с попълването на контактните форми и подаването на заявки
  • Свързани с информационен бюлетин

На този уебсайт администраторът е интегрирал компонента на Google Анализ (с функцията анонимност). Google Анализ е услуга за уеб анализ. Уеб анализирането е събирането, събирането и анализа на данни за поведението на посетителите на уеб сайтове. Услугата за анализ на уебсайтове събира, inter alia, данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице (така нареченият препращач), кои подстраници са били посетени, колко често и за каква продължителност е била гледана подстраница. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уеб сайт и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата. Операторът на компонента на Google Анализ е Google Inc.

На уебсайта ntuning.bg потребителите получават възможност да се абонират за информационен бюлетин. Формата за въвеждане, използвана за тази цел, определя кои лични данни се предават. По време на регистрацията за бюлетина може да съхраняваме и IP адреса на компютърната система, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрацията. Събирането на тези данни е необходимо, за да се разбере (евентуалната) злоупотреба с адреса на електронната поща на субекта на данните на по-късна дата и следователно служи за целта на правната защита на администратора. Личните данни, събрани като част от регистрацията за бюлетина, ще бъдат използвани само за изпращане на нашия бюлетин и на специални предложения до подателя. В допълнение, абонатите на бюлетина могат да бъдат информирани по електронна поща, доколкото това е необходимо за функционирането на бюлетина или въпросната регистрация, тъй като това може да се случи в случай на промени в офертата на бюлетина, или в случай на промяна в техническите обстоятелства. Няма да има прехвърляне на лични данни, събирани от бюлетина, на трети страни. Абонаментът за нашия бюлетин може да бъде прекратен от субекта на данните по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което субектът на данните е предоставил за изпращане на бюлетина, може да бъде отменено по всяко време. За целите на отмяната на съгласието във всяка бюлетина се намира съответна връзка. Също така е възможно да се отпишете от бюлетина по всяко време директно на уеб сайта на администратора или да съобщите това на администратора по различен начин.

ЦЕЛ НА СЪБИРАНИТЕ ДАННИ

Уебсайтът ntuning.bg събира поредица от общи данни и информация, когато даден субект на данни или автоматизирана система извикат уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Събраните могат да бъдат (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайта, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти), (4) (5) датата и часа на достъп до интернет страницата, (6) адреса на интернет протокола (IP адрес), (7) доставчика на интернет услуги на системата за достъп и (8) всички други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии.

При използването на тези общи данни и информация, ntuning.bg не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) правим правилно съдържанието на уебсайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и рекламата му, (3) да осигурим дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологии и уеб технологии , и (4) предоставят на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибернетична атака. Следователно, ntuning.bg анализира анонимно събраните данни и информация статистически, с цел да се повиши защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и да се осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

Всеки път целта, обемът и получателите на данните, обработвани от нас, произтича от действията, предприети от Клиента в сайта. Например, ако Клиентът направи заявка за извършване на услуга, то неговите данни ще бъдат използвани за извършването на услугата в определените сервизни центрове.

При желание на клиента да получи допълнителна информация за предлаганите услуги и ако го заяви през електронните форми в сайта, то неговите данни ще бъдат използвани, за да му бъде предоставена желаната от него информация. Данните, които събираме обичайно са е-мейл, телефон, име и фамилия, марка и модел автомобил.

Предоставянето на Лични данни от Клиента е доброволно. За всеки отделен случай обемът от необходими за сключването на съответния договор данни е посочен предварително в сайта, в рамките на други канали на комуникация с Клиенти.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ntuning.bg използваме технически и организационни средства, гарантиращи защитата на обработваните Лични данни, съобразена с риска и категорията на данните, подлежащи на защита, а по – конкретно защитава данните от предоставянето им на неупълномощени лица, от вземането им от неправоимащи лица, от обработката им в нарушение на действащите разпоредби или от промяна, загуба, увреждане или унищожаване. Част от мерките са:

  • Защита на базата данни от неразрешен достъп. Данните се съхраняват на технически средства, управлявани от СуперХостинг.БГ ООД.
  • Сертификат SSL (Secure Socket Layer).
  • Криптиране, където това е възможно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Нашият сайт  може да съдържа препратки към други сайтове, ето защо Ви препоръчваме да се запознаете с политиката за поверителност, действаща там. Ntuning.bg си запазва правото за промяна в бъдеще, което ще бъде посочено в сайта.

В случай на съмнения или противоречие между Политиката и дадените от Клиента съгласия, независимо от клаузите на Политиката, винаги основание за предприемането и дефиниране на определени действия от наша страна, са доброволно дадените от Клиента съгласия или разпоредбите на закона. Настоящият документ е от общ характер, предимно информационен (не е договор или регламент).

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Във връзка с обработваните данни можете да се свържете с нас: data@ntuning.bg, ntuning.bg. На посочения мейл също така можете да изпращате препоръки към нашите правила ако ги считате за непълни.

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg, http://cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22 , http://kzp.bg